Sikkerhedsrådgivning

Intern sikkerhedsrådgiverfunktion:

sikkerhedraadgivning_v3
Hvis I ønsker at have jeres egen sikkerhedsrådgiver i virksomheden, så har det naturligvis nogle fordele.
F.eks. er sikkerhedsrådgiveren kendt i hverdagen og blandt kollegaerne.
Man kan altid trække på vedkommende, hvis vedkommende ikke er igang med andre vigtige opgaver i virksomheden.

Man skal dog være opmærksom på, at der også er omkostninger forbundet med at have intern sikkerhedsrådgiver.
Uddannelse og løbende opfølgning på lovstof er tidskrævende, hvilket fjerner medarbejderen fra andre arbejdsområder. Så faktum er, at det koster at have egen intern sikkerhedsrådgiver. Vælger i at have egen intern sikkerhedsrådgiver, så gør viirksomheden og medarbejderen den tjeneste, at sikre den interne sikkerhedsrådgiver et netværk/en sparringspartner i hverdagen.

Vi kan tilbyde assistance i forbindelse med uddannelse og daglig sparring. Kontakt os gerne for yderligere.

 

Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen foreskriver:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder, som transporterer eller afsender farligt gods med jernbane eller ad vej, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, pålæsser, påfylder eller aflæsser farligt gods, jf. dog § 2.

Det betyder at stort set alle virksomheder der transporterer, emballerer, afsender eller på anden vis er involveret i transport af farligt gods ad landevej eller jernbane skal udpege en sikkerhedsrådgiver. Hvervet som sikkerhedsrådgiver kan varetages af enhver, i eller uden for virksomheden, der er i besiddelse af et gyldigt bevis for gennemført sikkerhedsrådgivereksamen.
Hvem der er omfattet af kravet om, at have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, fremgår af bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012, i daglig tale kaldet “sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen”. Den kan ses på Retsinformations hjemmeside ved at klikke her.

Lad Dansk Transportsikkerhed være din eksterne sikkerhedsrådgiver indenfor ADR og/eller RID.

De fleste virksomheder der er omfattet af kravet om sikkerhedsrådgiver, vælger forståeligt nok at benytte sig af en ekstern sikkerhedsrådgiver. For på den måde skal man ikke afsætte en medarbejder i firmaet, til at varetage denne til tider krævende opgave. For der er meget at følge med i, men for de fleste virksomheder er det ikke nødvendigt at følge med i alt. Her sørger Dansk Transportsikkerhed for, at virksomheden kun bliver informeret om det der har relevans.

Vi har mange års erfaring indenfor området, ligesom vi tager vores ansvar utroligt seriøst. Blandt andet på baggrund af vores seriøsitet, har vi gennem årene opbygget et godt samarbejde med alle kompetente myndigheder og partnere på området.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.