Kurser

Kurser

kursus

Hvorfor ikke få uddannet alle medarbejdere på én gang!

Vi har stor erfaring med afholdelse af virksomhedstilpassede kurser inden for køre-/hviletid, særtransport, surring, transport af farligt gods og andre lovregulerede områder indenfor branchen.
Et virksomhedstilpasset kursus fra Dansk Transportsikkerhed, er altid tilpasset lige nøjagtig jeres virksomhed og jeres faktiske behov. Derfor tager vi udgangspunkt i netop jeres hverdag, så vi kan se hvordan de forskellige regelsæt påvirker denne. Derved sikrer vi at både virksomheden og den enkelte medarbejder, får mest muligt ud af kurset.

På den måde skaber vi sammen en værdi, som vil minimere risikoen for at lave fejl i hverdagen, hvilket både kan have personlige og økonomiske konsekvenser, for alle implicerede parter.
Vores erfaring siger ligeledes, at ved at medarbejderne bliver klædt bedst muligt på, så højnes den enkeltes engagement i hverdagen.

Derfor bliver der både skabt værdi for medarbejdere og virksomhed på én gang.

Afhængigt af emnet der undervises i, så vil et virksomhedstilpasset kursus altid skabe en bedre forståelse, for eksempel af de sikkerhedskrav der er på virksomheden, men også over for de regelsæt som både medarbejderen og virksomheden måtte være underlagt i hverdagen. Og i sidste ende, så betyder det bedre arbejdsmiljø, gladere medarbejdere og ikke mindst sparede omkostninger for virksomheden.

Fordele ved virksomhedstilpassede kurser fra Dansk Transportsikkerhed er bl.a.:
• I får undervisning, der er tilpasset netop jeres virksomhed og jeres hverdag/problemstillinger
• I får undervisning af personer med stor faglig og praktisk viden, der ligeledes har mange års undervisningserfaring
• I bestemmer tidspunktet, stedet, hovedindholdet og hvor dybt i ønsker emnerne gennemgået
• I får alle medarbejdere opdateret på én gang

Kurserne kan afvikles i virksomheden, eller ude i byen.