Køre- og hviletid

Køre- og hviletid

lastbiler

Dansk Transportsikkerhed tilbyder at være jeres uafhængige medspiller i hverdagen.Dansk Transportsikkerhed tilbyder at være jeres uafhængige medspiller i hverdagen, også når det kommer til reglerne omkring køre- og hviletid.
Vi løser en lang række opgaver, både i ind- og udland, for mange forskellige typer kunder. Fælles for alle opgaver er dog, at de enkelte løsninger altid er skræddersyet til den pågældende virksomhed.

Vi hjælper blandt andet med:

Virksomhedskontrol – Er jeres virksomhed indkaldt til kontrol ved myndighederne, kan vi hjælpe jer godt gennem forløbet.
Det kan være i bare vil have assistance under indsendelsen, under partshøringen eller afslutningen.
De fleste af vore kunder vælger dog, at læne sig tilbage i stolen og lade os overtage hele forløbet. Så sørger Dansk Transportsikkerhed for at indsamle, registrere og analysere, udfærdige alle nødvendige bilag, indsende til myndighederne, ligesom vi forestår partshøringsfasen og slutforhandlingerne. Skulle det komme så vidt, bistår vi naturligvis også i en eventuel efterfølgende retssag.

Bøde- og retssager – Dansk Transportsikkerhed har mange års erfaring med, at hjælpe til i eventuelle bødesager og retssager. Vores erfaring gør desværre, at vi kan konstatere at en del af de udstedte bøder, ikke altid står i forhold til den sanktion der burde være givet. Ofte får vi derfor nedsat, eller helt fjernet, bøderne inden de kommer til domstolene.
Kommer de for en domstol, så kan vi også her være behjælpelige. Enten som partsrepræsentant eller bisidder, eller også ved at supportere vores opbyggede netværk af skarpe advokater, der tør tage udfordringen op i dette specielle område.
Har i allerede en advokat som i har tillid til, så bistår vi naturligvis også denne med analyser, rapporter og øvrigt der gavner sagen.
Så har uheldet været ude og bøden er faldet, så kan vi vurdere om der er noget at kæmpe for i det pågældende forhold.

Intern kontrol – Foregår typisk på den måde, at en af vore konsulenter kommer på besøg hos jer, enten for en enkel gennemgang, eller i form af faste besøg, f.eks. én gang om måneden, hvor der foretages en uvildig kontrol af chauffører og køretøjer. Flere af vore kunder har valgt at udvide denne ”kontrol”, med stikprøvekontroller ude i landet.

Ekstern kontrol – Ved at give os adgang til data/diagramark, kan vi foretage en gennemgang af jeres køre-/hviletid. På den måde får i et overblik over hvordan det ser ud i jeres virksomhed. Er der noget der skal rettes op på, så finder vi i fællesskab ud af at få indført de nødvendige procedurer. Eventuelt kombineret med uddannelse af personalet. Den eksterne kontrol kan både være enkeltstående, men flere vælger at lade os sidde på sidelinjen, så vi løbende overvåger og følger op på eventuelle overtrædelser. Oftest følger vi op på det overfor den enkelte fører, mens virksomheden blot orienteres om forholdene.

Uddannelse – Vi underviser både internt i virksomheder, ligesom en del fagskoler benytter sig af vores ekspertise. Ønsker i at dygtiggøre jeres medarbejdere, stiller vi naturligvis gerne op, også selv om det skal foregå aften eller weekend.

Vi tilbyder således alt hvad jeres virksomhed har behov, indenfor køre- og hviletidsområdet. Til gengæld tilbyder vi ikke dataopbevaring eller udstyr til download, men har et dybdegående kendskab til de forskellige leverandører/produkter, så vi vil altid kunne hjælpe jer med at finde den mest optimale løsning, for netop jeres virksomhed.
Ovenstående er bare nogle af de områder, hvor Dansk Transportsikkerhed kan hjælpe.
Kontakt os og få en uforpligtende snak.