Brand- og evakuering

Brand- og evakuering

fire
 

Elementær brandbekæmpelse

Udover rådgivning og undervisning indenfor bl.a. køre-/hviletid og transport af farligt gods ADR/RID), samt vores sortiment af brandslukkere og øvrigt ADR-udstyr, tilbyder Dansk Transportsikkerhed også kurser i elementær brandbekæmpelse og evakueringsøvelser.
Det er vigtigt at virksomheden er korrekt sikret med hensyn til brandslukningsudstyr, alarmanlæg og tilsvarende. Men lige så vigtigt er det også, at medarbejderne kender til og er fortrolige med brugen af dette udstyr. Derfor kan vi nu tilbyde kurser, hvor der bliver taget udgangspunkt i den enkelte virksomhed, herunder eventuelle risici, flugtvejsplaner og det konkrete brandslukningsudstyr der forefindes i netop jeres virksomhed.
Sikkerheden under de praktiske brandøvelser
Vore instruktører er erfarne og uddannede indenfor området, og sikkerheden bliver vægtet utroligt højt. Derfor kan der, f.eks. på grund af vejret, ske tilpasninger under den praktiske øvelse med kursisterne.
Øvelsespladsen til den praktiske del, kan for eksempel være et parkeringsareal, en åben gård eller tilsvarende. Blot der er den nødvendige sikkerhedsafstand til bygninger, oplag og andet der vil kunne antændes. Vore instruktører foretager altid en risikovurdering inden opstart af øvelserne.

 

Evakueringsøvelse

Det er ikke kun hotelpersonale, skibsbesætninger og tilsvarende, der har godt af at øve evakueringer regelmæssigt.
Også andre typer virksomheder, institutioner, skoler m.v. kan komme i situationer, hvor det er alt afgørende at folk kan bevare roen og komme i sikkerhed hurtigst muligt.
Vi tilbyder realistiske evakueringsøvelser, hvor vore instruktører fylder de pågældende lokaler/bygninger med en ufarlig røg. Herefter vurderer instruktørerne deltagernes handlinger og reaktioner, disse observationer vil efterfølgende blive gennemgået med deltagerne. Det bedste resultat opnås naturligvis, hvis deltagerne ikke har kendskab til prøvens afvikling. På den måde opnås den bedste effekt, da personale og eventuelt andre deltagere, oplever den nedsatte orienteringsevne i røgfyldte lokaler.
Efterfølgende vil vore instruktører gennemgå forløbet med deltagerne, således disse kan lære af eventuelle fejl under øvelsen.

Evakueringsøvelsen bør gentages regelmæssigt, for eks. en gang om året. Og den bør foretages uden nogen form for varsel, for at opnå den bedste effekt.

 

Det praktiske

Kurserne foregår lokalt på virksomheden, hvor instruktøren kommer med alt nødvendigt udstyr. Det eneste i skal sørge for, er et passende lokale til teoretisk undervisning. Og et udendørsareal til den efterfølgende praktiske øvelse.

 

Miljøbeskyttelse

Vi benytter naturligvis ikke dieselolie, benzin eller tilsvarende til øvelserne. Vores brandkar bruger gas, der skydes op gennem vand, da dette er den mest miljøvenlige og sikkerhedsmæssigt forsvarlige form, at afvikle kurserne under. Til enkelte øvelser kan der dog anvendes en brandbar væske, men det er naturligvis også det mest miljøvenlige produkt på markedet. OG der sker intet spild af væsken under øvelsen. Efter øvelsen medtager instruktøren naturligvis alle rester der måtte være, som bliver bortskaffet gennem godkendte indsamlingsvirksomheder.