Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Dansk Transportsikkerhed tilbyder også indenfor dette område, at være jeres uafhængige medspiller i hverdagen.

Arbejdsmiljø – AMO

Om i blot vil have en enkeltstående gennemgang af arbejdsmiljøet i virksomheden, hjælp til de lovpligtige APV’er, sikkerhedsdatablade, arbejdspladsanvisninger eller noget helt andet, så kan vi hjælpe gennem fagligt kompetent personale.
Flere og flere virksomheder vælger Dansk Transportsikkerhed, som en fast ekstern sparringspartner for virksomhedens egen arbejdsmiljøorganisation. Og i nogle virksomheder sidder vi med som eksternt medlem af AMO, oftest som mødeledere og overordnede tovholdere, så virksomheden på den måde er foran på området, uden at skulle afsætte alt for mange løntimer.

Sygdom

Skulle en af jeres medarbejdere være så uheldig, at blive langtidssygemeldt, uanset om dette skyldes en arbejdsulykke eller anden sygdom, så råder vi også over socialrådgivere der har speciale indenfor netop sygemeldinger, revalidering og fastholdelsesmuligheder. Hjælpen kan f.eks. være som bisidder for virksomheden/medarbejderen, under de møder der vil være med det offentlige, men kan også være hjælp til at få belyst og indført de muligheder, man som arbejdsgiver og sygemeldt har, for hjælp til tiltag i virksomheden der kan fastholde en medarbejder. Vel at mærke uden at ruinere virksomheden. Reglerne er mange, de er komplekse og griber ofte ind i hinanden, så det kan være rart med en ekspert på sidelinjen. Vi kan også bistå eller afvikle de lovpligtige opfølgningssamtaler, der skal afholdes med medarbejderen.